Dr. İsmail Öztürk

Kişisel Web Sitesi


Eğitim Bilgilerim

2011 yılında Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden lisans diplomamı aldım. Aynı sene içerisinde Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisans programına kabul edildim. 2013 yılında "Kaotik Sistem Tabanlı Sözde Rastgele Sayı Üreteçlerinin Tasarımı ve Gerçekleştimi" adlı tez çalışmamı sunarak yüksek lisans programından mezun oldum. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği anabilim dalında doktora programına başladım. 2019 yılında "Kaos Tabanlı Kriptosistemlerin Yeni Tasarım Yaklaşımları ile Dijital Olarak Gerçekleştirimleri" adlı tez çalışmamı sunarak doktora programından mezun oldum.


İş Tecrübelerim

2012 yılında "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı" (ÖYP) kapsamında Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandım. Hemen ardından Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne görevlendirmem yapıldı ve burada 2017 yılının sonuna kadar araştırma görevlisi olarak çalıştım. 2018 yılı başından itibaren ise asıl kadromun bulunduğu Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesine geri döndüm. Daha sonra fakültenin isminin Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmesiyle Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Arş. Gör. Dr. olarak çalışmaya devam ettim. 2022 yılından itibaren ise aynı fakültede Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktayım.


Çalışma Alanlarım

Başlıca çalışma alanlarım olarak lineer olmayan dinamik sistemler, kaos, kriptografi ve FPGA (Field Programmable Gate Array) programlama olarak sıralanabilir. Kaos lineer olmayan dinamik sistemlerin bir davranış çeşidi olup farklı disiplinlerdeki pek çok araştırmacının çalıştığı bir konudur. Benim çalışmalarım ise kaotik sistemlerin sayısal ortamda kriptografi yöntemleri içerisinde kullanılmasına odaklanmaktadır. Bunların dışında lineer olmayan dinamik sistemler biyolojik nöron davranışlarının elektronik ortamda taklit edilmesinde kullanılmakta olup bu tür biyolojik nöron modellerinin gerçekleştirimlerinin yapılması konusunda da çalışmalarım olmuştur. Yapmış olduğum yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.


Yabancı Dil ve Teknik Bilgilerim

İyi derecede İngilizce (KPDS 87,5) bilmekteyim. İyi derecede kullanabildiğim programlama dilleri C, Python, MATLAB ve VHDL şeklinde sıralanabilir. C ile donanım ile alakalı ve yüksek hız gerektiren uygulamaları gerçekleştirirken geri kalan hemen hemen her konuda Python kullanmaktayım. Akademik çalışmalarda ise Python'un yanı sıra neredeyse standart haline gelmiş olan MATLAB'i kullanmaktayım. VHDL ile de sayısal donanımları FPGA üzerinde gerçekleştirmekteyim. Açık kaynak kodlu programlarım için github sayfasını ziyaret ediniz.